फॅक्टरी टूर

image1

फॅक्टरी स्वरूप

image2

तयार

image3

पंचिंग

image4

ग्लूइंग

image5

पाईप प्रेसिंग

image6

ASSEMBLING

image7

पॅक करत आहे